Kamer steunt aanscherping van asielbeleid; Bewijslast bij asielzoeker

DEN HAAG, 27 NOV. Asielzoekers die zonder geldige documenten Nederland binnenkomen, moeten aannemelijk maken dat zij een goede reden hebben voor het ontbreken van hun identiteitspapieren.

Lukt dat niet, dan kunnen zij mede op grond daarvan een kennelijke ongegrondverklaring van hun asielaanvraag tegemoet zien. Met dit wetsvoorstel ging de Tweede Kamer gisteren bijna unaniem akkoord. GroenLinks, de SP en een PvdA'er, Van Oven, stemden tegen de wet. Doel van het voorstel is “de bewijslast meer dan tevoren bij de asielzoeker te leggen'. Volledige medewerking wordt belangrijker, omdat het verhaal dat de asielzoeker heeft sterker moet zijn naarmate er meer documenten ontbreken.

Van de mensen die vorig jaar asiel aanvroegen in Nederland had zeventig procent geen identiteitspapieren bij zich. Slechts zes procent van de asielzoekers beschikt over geldige papieren. Door het ontbreken daarvan is het moeilijk vast te stellen of asielzoekers recht hebben op verblijf in Nederland. Ook een eventuele uitzetting wordt daardoor bemoeilijkt.

Hoewel een grote meerderheid voor de wet stemde, bleken er bij de fracties nog twijfels te bestaan over de wet. D66'er Dittrich vreesde voor symboolwetgeving, Middel (PvdA) zei de balans tussen echte asielzoekers en oplichters niet uit het oog te willen verliezen.

Alleen de VVD plaatste zich voluit achter het voorstel en meende zelfs dat het jammer was dat het oorspronkelijke voorstel opgenomen in het regeerakkoord, het niet haalde. Woordvoerder Kamp zei overigens te verwachten dat Nederland dit jaar de VS in absolute cijfers voorbijstreeft als het om opnemen van asielzoekers gaat. De eerste acht maanden van 1998 honoreerden de VS bijna 40.000 aanvragen, Nederland 32.000.

Staatssecretaris Cohen (Justitie) benadrukte dat het niet hebben van een geldig document op zichzelf geen reden is voor ongegrondverklaring van de asielaanvraag.

“Er zal altijd een inhoudelijke toetsing plaatsvinden op de vier onderdelen identiteit nationaliteit, het reisverhaal en het vluchtrelaas.'

GroenLinks meende dat de wet “een fuik' is voor de asielzoekers. “Als de inhoudelijke toetsing het belangrijkste blijft, dan is dit symboolwetgeving', zei woordvoerder Halsema. “En omdat ik denk te weten dat de regering geen symboolwetgeving maakt, vrees ik dat deze wet uiteindelijk tot een verdere aanscherping van het asielbeleid zal leiden.'