Justitie vervolgt Bossche kinderdagverblijf niet

DEN BOSCH, 27 NOV. Justitie ziet af van een strafrechtelijke vervolging van de leiding van kinderdagverblijf 't Kinderhof in Den Bosch. Dit is gisteren door officier van justitie mr. G. Bos meegedeeld.

Eind vorig jaar kwam het dagverblijf in opspraak nadat een werkneemster aangifte had gedaan van vermeende misstanden. De ouderraad diende een klacht in. Er zou sprake zijn van mishandeling en seksueel misbruik van de kinderen.

Bij het onderzoek van de politie zijn een groot aantal ouders van kinderen die op 't Kinderhof verbleven, alsmede diverse medewerksters en oud-medewerksters van het kinderdagvervlijf als getuigen gehoord. Nagegaan is of er sprake was van mishandeling, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld, het nalaten van zorg (in hulpeloze toestand brengen of laten) en of er ontucht was gepleegd met de kinderen.

Volgens Bos zijn geen feiten aan het licht gekomen die een succesvol strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen. Wel was er volgens hem sprake van “affectieve verwaarlozing', veroorzaakt door een bijna structureel tekort aan personeel. Ook is uit het onderzoek gebleken dat de gemeentelijke controle tekort is geschoten.

Dat laatste is overigens al eerder door het Bossche college van B en W toegegeven. 't Kinderhof kwam eind vorig jaar in opspraak nadat de GGD een vernietigend rapport had uitgebracht. De gemeente heeft daarna de leiding vervangen en maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.