Jorritsma maant stroomproducenten tot spoed

Als de stroomproducenten er eind februari volgend jaar nog niet uit zijn hoe de zogenoemde “niet-marktconforme kosten' over de sector worden verdeeld zal Minister Jorritsma van Economische Zaken elk van de vier productiebedrijven hun deel toewijzen. Daarvoor zal zij dan een nieuwe nota van wijziging op de Elektriciteitswet naar de Tweede Kamer sturen. Dit kondigt de bewindsvrouw aan in een wijzigingsvoorstel op de Elektriciteitswet van 1998, die de tariefswijziging en vergunningverlening aan stroomleveranciers wettelijk moet regelen.

Het voorstel bepaalt ook de afwikkeling van de niet-marktconforme kosten. Daarbij gaat het om kosten voor stadsverwarming en een experiment met een milieuvriendelijke kolenvergassingscentrale, die de sector maakte op verzoek van de overheid. De vier productiebedrijven en de Sep brachten dat geld gezamenlijk op. Nu zij concurrenten van elkaar worden, ruzieen zij over wie welk bedrag voor zijn rekening neemt. De omvang van de kosten varieert van 2,1 miljard tot 17 miljard gulden, afhankelijk van welke partij aan het woord is. (ANP)