John Gilstrap

John Gilstrap: Tot elke prijs. Vert. Hans Kooijman, De Boekerij, 397 blz. f34,90

Tweede boek van John Gilstrap over een ten onrechte van misdaad beschuldigd echtpaar met kind dat al veertien jaar op de vlucht is voor de FBI.