Iduna boekt forse winststijging

Iduna, fabrikant van ondergoed en zwemkleding, heeft in het afgelopen boekjaar, eindigend op 31 oktober, de nettowinst met 58 procent opgevoerd tot 986.000 gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen steeg zelfs met 83 procent tot 1,8 miljoen gulden. Opmerkelijk is dat die sterke stijging tot stand kwam bij een omzet die met ruim 5 procent daalde tot 65 miljoen gulden, als gevolg van logistieke problemen.

Daardoor werd vooral de eerste helft van het boekjaar getroffen. De winststijging is onder meer het gevolg van Iduna's beleid om zich meer te concentreren op de eigen merken en producten met een hoge toegevoegde waarde. Daardoor steeg de bruto marge aanzienlijk. Bovendien zijn bij alle werkmaatschappijen de vaste kosten teruggeschroefd. (ANP)