Hans Devisscher

Hans Devisscher (red.): Fiamminghi a Roma. 1508/1608. Ingenaaid, Snoeck & Zoon 1995, van f92,50 voor f34,50. De Slegte.

Vuistdikke, rijk geillustreerde catalogus, oorspronkelijk behorende bij een expositie die in 1995 in Brussel en Rome werd gehouden. Onderwerp zijn de vele Vlaamse en Noord-Nederlandse schilders die in de zestiende eeuw naar Italie trokken en zich vervolgens in meer of mindere mate, door de Italiaanse kunst lieten inspireren. Vooral het werk van Rubens, Maarten van Heemskerck en Goltzius is ruim vertegenwoordigd.

    • Henk Lagerwaard