Geen bemiddeling Belgie in Congo

BRUSSEL, 27 NOV. Belgie blijft er bij dat het geen actieve rol wil spelen in de crisis in zijn voormalig kolonie Congo. De Congolese president Kabila, die gisteren een onderhoud had met de Belgische regeringstop, had via de media de wens uitgesproken dat Brussel zou bemiddelen in het conflict. Tijdens zijn onderhoud met de regeringstop sprak Kabila het woord bemiddelaar niet uit. Wel zei hij te rekenen op een actieve bijdrage. Volgende week komt alvast een delegatie van Congolese rebellen naar Brussel. Belgie weigerde ook om de rebellie in Congo te veroordelen. Kabila uitte daarover gisteren zijn ongenoegen.