Geboortes inzet conflict in Rijssen

RIJSSEN, 27 NOV. In de gemeente Rijssen is het geboorteoverschot inzet geworden van een conflict. Er heerst woningnood in de gemeente, die veel grote gezinnen telt. Bij de behandeling van het gemeentelijk bestemmingsplan afgelopen dinsdag bleek dat Rijssen tot 2004 370 huizen minder mag bouwen dan de gemeente bij de provincie Overijssel had aangevraagd.

VVD-fractievoorzitter A. de Geest suggereerde dat voorlichting over geboortebeperking op langere termijn een oplossing kan zijn voor de `overbevolking'. Het bleef daarop ijzig stil in de raadszaal. Elf van de negentien raadsleden zijn lid van de SGP of de RPF en tegen geboorteregeling.

In Rijssen worden jaarlijks ongeveer vierhonderd kinderen geboren, op een bevolking van 26.000 - het geboorteoverschot is 240. “De gemeente is vol', zegt De Geest. “Als je ruimte wilt scheppen moet je naar de oorzaak kijken. Ik wil het onderwerp in elk geval bespreekbaar maken. Dat kan in de hele wereld, dus waarom niet in Rijssen.'

De Geest zou de discussie over geboortebeperking willen voeren met de kerkenraden en de dominees. Het stimuleren van grote gezinnen is niet van deze tijd, vindt hij. “Het kan niet dat mensen hier in gewetensnood komen als ze de pil gebruiken. We hebben ook over euthanasie en abortus gepraat, maar kennelijk is dit onderwerp taboe in SGP-kringen.'

SGP-fractieleider G.J Steunenberg voelt zich beledigd door de uitlatingen van de VVD. Volgens hem is het geboorteoverschot de gemeente eigen. “Hier spreken mensen niet over het nemen van kinderen en gezinsplanning', zegt Steunenberg. “Je kunt niet beschikken over leven en dood. De bijbel zegt: een groot gezin is een zegen. De Geest probeert Rijssen belachelijk te maken.'

De Geest zal zijn standpunt komende week in een commissievergadering toelichten.