Fusieplan beroepsorganisaties accountants

Nivra en NOvAA, de twee bestaande beroepsorganisaties voor accountants willen fuseren. Belangrijkste overweging voor het besluit is de constatering dat de verschillen tussen de werkzaamheden van de leden van beide organisaties steeds verder afnemen. Het Nivra behartigt de belangen van de registeraccountants. Zij dragen de titel RA en controleren en adviseren vanouds voornamelijk grotere bedrijven en non-profit-organisaties. Bij het Nivra zijn ruim 11.000 RA's aangesloten.

In de NOvAA zijn ruim 6.000 zogenoemde Accountant Administratie-consulenten (AA-accountants) vertegenwoordigd. Zij richten zich op andere sectoren, zoals het midden- en kleinbedrijf. Het samenwerkingsvoorstel gaat tevens uit van een beroep, een titel en een opleidingsniveau. Uit praktische overwegingen is de keuze voor wat betreft de titel gevallen op die van registeraccountant. RA's en AA's zijn al sinds 1993 gelijk bevoegd. De plannen worden op 17 december aan beide ledenvergaderingen voorgelegd. (ANP)