Fusie comites van IMF en Wereldbank; G7 bespreekt plan:

ROTTERDAM, 27 NOV. De Groep van zeven industrielanden (G7) bespreekt een voorstel om de ministeriele comites van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank samen te voegen als onderdeel van een hervorming van het internationale financiele systeem.

Dit heeft het blad Financial Times vanmorgen gemeld. De roep om hervormingen bij IMF en Wereldbank is toegenomen sinds de crises in Azie en Rusland. Beide Bretton-Woodsinstellingen kregen het verwijt te weinig samen te werken. Ook is meer transparantie nodig.

Het voorstel waar functionarissen van de G7-landen (VS, Japan, Canada Groot-Brittannie, Duitsland, Frankrijk en Italie) over praten betreft volgens de Financial Times een samenvoeging van het Interim Committee en het Development Committee. Het Interim Committee is het beleidsbepalende orgaan van het IMF. Het Development Committee adviseert over het ontwikkelingsbeleid van onder meer de Wereldbank. Beide comites tellen 24 leden, die elk een aantal landen vertegenwoordigen, en vergaderen twee maal per jaar. Nederland is een van de leden.

IMF-topman Michel Camdessus heeft eerder voorgesteld de rol van het Interimcomite politiek te versterken door er een officiele besluitvormende raad van te maken. Frankrijk deed bij de jongste jaarvergadering in oktober ook een dergelijk voorstel, waarmee onder meer werd beoogd de grote informele invloed van de Verenigde Staten te verminderen. Veel landen vrezen dat bij een versterking van het Interimcomite de rol van Wereldbank en andere organisaties naar de achtergond wordt gedrongen. Door ministers van Financien en centrale bankiers in het Interimcomite meer zeggenschap te geven, zouden economische kwesties veel aandacht krijgen, ten koste van structurele, sociale en armoedevraagstukken. In het Development Committee zitten ook ministers voor Ontwikkelingssamenwerking.

Een bundeling van beide organen zou een effectievere, integrale aanpak van problemen mogelijk maken.

In subcomissies zouden specifieke onderwerpen door betrokken functionarissen kunnen worden besproken. De VS zijn bezorgd dat bij de huidige structuur de Europese landen een te grote stem hebben terwijl belangrijke opkomende economieen te weinig kunnen meepraten. Daarom creeerden de VS onlangs de G22, die inmiddels met enkele landen (waaronder Nederland) tot 27 landen is uitgebreid.