Fraude bij eindexamens stijgt

ROTTERDAM, 27 NOV. Het toetsen van leerlingen bij eindexamens en schoolonderzoeken verloopt vaak niet volgens de regels. In vier van de vijf gevallen wordt een toets zowel gemaakt als nagekeken door dezelfde docent, waardoor controle ontbreekt. De schriftelijke voorlichting vooraf over het examen aan leerlingen schiet op veel scholen tekort. Bovendien neemt fraude door leerlingenen bij examens toe.

Dat blijkt uit het rapport 'Examens 1998 getoetst' van de Onderwijsinspectie, dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Acht van de tien leraren kijken examens na die ze zelf hebben gemaakt. De inspectie acht dat onwenselijk, omdat docenten vrijwel nooit zijn geschoold in het samenstellen van opgaven. Het kan daardoor voorkomen dat de norm moet worden bijgesteld of dat het schoolonderzoek later door de schoolleiding ongeldig wordt verklaard.

De schriftelijke voorlichting aan de leerlingen voorafgaand aan het examen kan beter, vindt de inspectie. Vaak zijn de leerlingen onvoldoende geinformeerd over de stof die getoetst moet worden, of het examen mondeling of schriftelijk wordt afgenomen en de manier waarop het cijfer wordt berekend.

Ook maakt de inspectie zich zorgen over het toenemend aantal onregelmatigheden tijdens de examens door leerlingen, zoals het ongeoorloofd wegblijven en fraude zoals spieken en voorzeggen. Het aantal klachten daarover is in vijf jaar verdubbeld tot 528. Meestal krijgen scholieren die worden betrapt op dergelijk wangedrag een 1.

In dertig procent van de gevallen ontbreekt een volledig examenreglement. Dat kan tot problemen leiden bij onenigheid tussen de leerling of de ouders en de school. De inspectie adviseert het ministerie van Onderwijs dan ook de scholen te wijzen op het belang van een volledig reglement.