Flits-inspraak ergert Utrecht

UTRECHT, 27 NOV. Inwoners en gemeente Utrecht zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen over een nieuwe toegangsweg tot de stad vanaf de A2.

De gemeente Utrecht wilde gisteravond voortvarend aan de slag met haar plan voor een nieuwe invalsweg vanaf de A2 naar het centrum van de stad. De aanleg kan worden gecombineerd met de verdubbeling van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht, omdat de nieuwe weg langs het spoor is geprojecteerd. Maar omwonenden vrezen een nieuwe geluidsmuur.

Het college van B en W had begin deze week het conceptbestemmingsplan vrijgegeven voor de inspraak. Gisteravond was in de Monicakerk de informatiebijeenkomst voor de omwonenden en op 10 december is de formele inspraakavond. Toen dit laatste gisteravond bekend werd, was de kerk gedurende enige tijd te klein. “Jullie zijn hier al twee jaar mee bezig en dan moeten de bewoners binnen twee weken reageren', riep bewoonster M. van den Bergh, tevens raadslid van Leefbaar Utrecht.

Gemeentelijk projectleider P. Paulusma verzekerde dat het de bedoeling is dat ook de wensen van de bewoners gehoord worden en daarmee was de eerste concessie en vertraging in het project een feit. Ruimhartig werd de inspraaktermijn met een maand verlengd, met als gevolg dat de versgedrukte stadsplannen over de zogenoemde Spoorlaan en de spoorverdubbeling meteen naar het oud papier kunnen. Gemeente en NS hopen echter dat ze midden volgend jaar toch aan de slag kunnen met de werkzaamheden.

De spoorverdubbeling biedt de gemeente een uitgelezen kans om de verkeersontsluiting aan de westkant van Utrecht anders in te richten. De bestaande invalsweg, de Vleutenseweg wordt in de toekomst losgekoppeld van de A2 en zal nog louter dienen als verbindingsweg met de stadsuitbreiding in Leidsche Rijn. Als alternatief wordt langs het spoor een nieuwe invalsweg aangelegd, die over vijf jaar zo'n 28.000 auto's per etmaal moet verwerken.

De gemeente denkt dat de leefbaarheid ermee gediend is, want de nieuwe Spoorlaan loopt grotendeels over het bedrijventerrein Lage Weide en langs de rangeerterreinen van de NS. Maar er wonen ook zo'n tienduizend Utrechters in de wijken langs het nieuwe trace, zodat een soepele realisering niet is verzekerd.

De bewoners vrezen niet alleen een toename van herrie en stank, maar zij hebben ook grote twijfels over de afwikkeling van het verkeer. Voorlopig eindigt de Spoor-laan halverwege, bij de Cartesiusweg die deel uitmaakt van een stadsring. Bewoners voorzien daar een gigantische congestie.

College en gemeenteraad zijn nog verdeeld over het vervolg. Er is een sterke voorkeur om een Verlengde Spoorlaan als ondergrondse tolweg te realiseren. De tolweg zou een lengte van anderhalf tot twee kilometer krijgen en het is nog niet duidelijk of de benodigde investeringen lonend zijn voor zo'n kort traject. Bovendien moet vermeden worden dat automobilisten kunnen uitwijken naar ander invalswegen.

Fractieleider R. Giesberts van GroenLinks erkent dat het ontbreken van duidelijkheid over het eind van de Spoorlaan ongelukkig is. “Het is een onvolkomenheid in de besluitvorming.' Evenals Leefbaar Utrecht is GroenLinks er op tegen dat de nieuwe invalsweg gewoon naar het centrum wordt doorgetrokken.

    • Bert Determeijer