FAO waarschuwt voor toename van ondervoeding

ROME, 27 NOV. Het aantal mensen in de wereld met chronische honger neemt toe en de Aziatische crisis frustreert de inspanningen de situatie te verlichten. Deze waarschuwing heeft de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) gisteren geuit in zijn jaarlijkse `State of Food and Agriculture Report'.

Volgens de FAO is het aantal ernstig ondervoede mensen in ontwikkelingslanden toegenomen van 822 miljoen in 1990-1992 tot 828 miljoen in 1994-1996. Het percentage ondervoede mensen als deel van de totale wereldbevolking daalde in dezelfde periode licht van 20 naar 19 procent.

“De recente ontwikkelingen laten geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. De vooruitgang in sommige regio's is overtroffen door een verslechtering elders', aldus de FAO. In 1996 organiseerde de FAO een wereldvoedseltop, waarbij halvering van het aantal ondervoeden in 2015 als doel werd gesteld. FAO-topman Jacques Diouf waarschuwde gisteren dat constante waakzaamheid nodig is om dat doel te kunnen halen. “Zelfs de meest vastbesloten inspanningen om de honger te elimineren kunnen worden gefrustreerd door gebeurtenissen die buiten de controle van beleidsmakers liggen', aldus Diouf. Hij noemde in dit verband de financiele crisis in Oost- en Zuidoost-Azie en het klimatologische verschijnsel El Nino. Door El Nino is volgens de FAO het aantal landen met een noodsituatie op voedselgebied gestegen van 29 half 1997 tot 40 op dit moment.

De grootste stijging in absolute cijfers van het aantal ondervoeden deed zich voor in Azie. In Subsahara-Afrika is het relatieve aantal ondervoede mensen met 39 procent het grootst. “In tegenstelling tot de algemene tendens in ontwikkelingslanden als geheel, is de armste groep landen sinds 1969-1971 niet in staat geweest het aantal ondervoeden of het percentage ondervoeden te verminderen', zo staat in het rapport. De FAO noemt overbevolkte steden als groot probleem voor de voedselvoorsiening. Volgens de FAO wordt `voedselonveiligheid' steeds meer een stedelijk probleem. De VN-organisatie waarschuwt dat in 2005 meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont. (Reuters)