Diane Cook & Len Jenshel

Diane Cook & Len Jenshel: Hot spots. America's vulcanic landscape. Gebonden, Bulfinch Press 1996, van f113,50 voor f49,50. De Verbeelding Amsterdam. Van Gennep Amsterdam.

Ruim tachtig foto's van vulkanen, geisers en andere `hot spots' in Amerikaanse staten als Washington, Alaska en Arizona. Ook de schaarse flora komt aan bod, zoals de zeldzame `silversword', een zonnebloem die alleen te vinden is in de uitgedoofde krater van de Haleakala-vulkaan op Hawai. Opvallend is de nuchtere geologische toon waarop het vele natuurgeweld wordt becommentarieerd.

    • Henk Lagerwaard