CSM omarmt moderne tijd; Voedingsconcern gunt belegger meer invloed

AMSTERDAM, 27 NOV. Enkele aanpassingen aan de moderne tijd leverden voedingsconcern CSM gisteren 7 procent koers- winst op.

Jaap Vink werd er in zijn eerste jaar als bestuursvoorzitter van CSM soms moedeloos van. Steeds moest hij uitleggen dat CSM meer is dan “die suikerfabriek in Halfweg die ook nog wat in levensmiddelen doet'. CSM maakt immers niet alleen de groente van Hak en Venco-drop, maar is in de VS de afgelopen jaren ook een grote speler in bakkerij-ingredienten geworden.

Met die bakkerij-ingredienten, in snoep en in melkzuur verwacht CSM nog flink te groeien. Afgelopen boekjaar, afgesloten op 30 september, steeg de winst met 10,6 procent tot 246 miljoen gulden en de omzet met 17,6 procent tot 4,3 miljard. Dit boekjaar stijgt de winst opnieuw.

Vink moest daarnaast afrekenen met het beeld van een obstinaat beursfonds met, volgens het beursbedrijf AEX, verboden beschermingsconstructies. Een beeld dat niet gecorrigeerd werd door vier achtereenvolgende overwinningen van CSM in de rechtszaal. De 51-jarige topman gaf gisteren bij een toelichting op de jaarcijfers toe dat het beeld deels te wijten was aan de geslotenheid van het bedrijf zelf. Zijn voorganger Gerard van Loon gaf bijvoorbeeld zelfs bij zijn afscheid na tien jaar, geen interviews.

Maar Vink en zijn drie, allemaal van Unilever afkomstige medebestuurders lieten gisteren zien dat ze CSM kennelijk willen moderniseren. Om te beginnen wordt (over anderhalf jaar) de beruchte beschermingsconstructie aangepast. Beleggers krijgen straks meer invloed. “Alleen in vredestijd, niet in oorlogstijd', werd daaraan toegevoegd. De angst voor vijandige overnames is te verklaren uit een onverwerkt verleden: CSM werd in '73 en '83 belaagd door Honig en Suikerunie.

Het verminderen van de bescherming volgt op discussies in de buitenwereld, zei Vink.

De huidige constructie van CSM moest toch al worden aangepast door de nieuwe Wet Beschermingsconstructie die naar verwachting volgend jaar wordt aangenomen. Die wet bepaalt dat een partij die een jaar lang 70 procent van de certificaten bezit naar de rechter kan stappen om de bescherming aan te vechten.

CSM heeft ook geluisterd naar de commissie-Peters die voor meer zeggenschap van aandeelhouders pleit. En CSM sprak met de nieuwe stichting van institutionele beleggers die ook hun stemrecht willen kunnen uitoefenen. “Ik vroeg zo'n pensioenfonds', vertelde Vink gisteren “waarom ze stemrecht wilden. Willen jullie ook meepraten over onze strategie? Jullie hebben een belang in 150 verschillende bedrijven in Nederland; ga je met al die bedrijven op een middag over strategie praten, het onderwerp waar het bestuur van een onderneming dagelijks mee bezig is? Nee dus. Maar het pensioenfonds (het ABP bezit 4,92 procent van CSM) wil wel meepraten over bijvoorbeeld emissies, waardoor hun belang zou kunnen verwateren.'

Daar had CSM geen bezwaar tegen, zodat beleggers die op de beurs certificaten hebben gekocht daar vanaf februari 2000 stemrecht op krijgen alsof het geen certificaten maar gewone aandelen zijn. Tot een maximum van 6 procent.

Verder introduceerde CSM een optieregeling voor het top-management. Vink: “Het is langzamerhand een gewone arbeidsvoorwaarde geworden.'

    • Remmelt Otten