Conflict tussen Raet en ministerie

ROTTERDAM, 27 NOV. Getronics-dochter Raet en het ministerie van Binnenlandse Zaken bestoken elkaar met schadeclaims. Binnenlandse Zaken heeft Raet, dat voor het ministerie een nieuw salarissysteem voor ambtenaren bouwde, in maart van dit jaar aan de kant geschoven en gekozen voor een andere leverancier.

Dat heeft Binnenlandse Zaken vanmorgen bevestigd. Het ministerie vreesde onder meer dat Raet niet op tijd klaar zou zijn voor het jaar 2000, zodat de overheid met een onopgelost millenniumprobleem in zijn systemen een groot risico zou lopen. Raet heeft op 14 augustus van dit jaar bij het ministerie een claim ingediend van ruim 46 miljoen gulden. In het automatiseringsblad Computable verwijt directeur Personele Systemen Th. Willemsen van Raet de overheid gebrekkige kennis van het systeem en gebrek aan deskundigheid van de begeleidende ambtenaren. Binnenlandse Zaken heeft op zijn beurt op 27 augustus bij Raet een eis tot schadevergoeding neergelegd van 16 miljoen gulden. Raet en Getronics wilden vanmorgen geen commentaar geven op de kwestie.

Saillant is dat het conflict is geescaleerd kort nadat de verkoop van het overheidsbedrijf Roccade aan Getronics in december vorig jaar mislukte. De overheid heeft de opdracht voor de vervanging van het salarissysteem overgedragen aan Roccadedochter RCC Public.

Via het zogeheten IPA-salarissysteem van Binnenlandse Zaken ontvangen 225.000 ambtenaren bij rijksoverheid en universiteiten hun salaris. De opdracht voor vernieuwing van het systeem werd gegund aan Raet dat daarmee in juni 1996 is begonnen.

Het nieuwe systeem had op 1 februari van dit jaar voltooid moeten zijn. Volgens een brief die toenmalig minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) in maart stuurde aan de Tweede Kamer werd de overheid in mei 1997 al duidelijk dat Raet deze deadline niet zou halen. De uiterste datum voor oplevering werd verschoven naar 1 oktober van dit jaar.

Omdat Raet eind 1997 een eerste fase nog niet naar tevredenheid van het ministerie had voltooid schakelde de overheid een externe accountant (KPMG) in om die “een oordeel te laten vellen over hetgeen Raet had opgeleverd.' KPMG oordeelde dat het door Raet geleverde systeem niet voldeed.

In maart van dit jaar liet Dijkstal Raet weten dat de overheid het contract wilde ontbinden.

“De noodzaak om hierover snel een besluit te nemen [was] mede ingegeven door het millennium probleem', aldus Dijkstal in de brief aan de Kamer. Hij schrijft: “Bij het ontbreken van zicht op de status van de door Raet opgeleverde versie (...) kan het risico niet worden genomen dat de overheid niet op tijd over een millenniumproof salarissysteem beschikt.'