Blair in Ierland: historische last achter ons laten

LONDEN, 27 NOV. Met de eerste toespraak van een Britse premier in het Ierse parlement sinds de Ierse onafhankelijkheid heeft Tony Blair gisteren het startschot willen geven voor een `nieuw tijdperk van goede betrekkingen' tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

In zijn toespraak tot de Dail vroeg Blair beide landen “eindelijk de last van de geschiedenis achter ons te laten', met een verwijzing naar de bloedige splitsing van een onafhankelijk Ierland in 1922 en het geweld in Noord-Ierland dat er een rechtstreeks gevolg van is. Verbetering van de Anglo-Ierse relaties zal volgens Blair allereerst vrucht afwerpen in Noord-Ierland, waar “de oude ideeen van unionistische heerschappij en eng nationalisme geleidelijk van hun greep op de toekomst worden ontdaan'.

Blair erkende ook dat het vredesproces zich daar in een “impasse' bevindt. De weigering van paramilitairen uit beide kampen om hun wapens in te leveren verhindert dat de nieuwe politieke instellingen die het vredesakkoord mogelijk maakt aan het werk gaan. Maar er is hoop, zei hij, want “we zijn al te ver op weg om nog terug te kunnen'. “Ik vraag niemand om zich over te geven', aldus Blair onder daverend applaus terwijl Sinn Fein-president Adams vanaf de publieke tribune toekeek. “Ik vraag iedereen om de overwinning van de vrede uit te roepen.'

Volgens Blair zijn Ierland en het Verenigd Koninkrijk “onherroepelijk aan elkaar verbonden'. Die erkenning kan tot beter begrip leiden. Britten moeten daarom het verlangen naar een ongedeeld Ierland begrijpen zei Blair met een verwijzing naar de recente omstreden uitlatingen van de Ierse premier Bertie Ahern dat hij een verenigd Ierland “binnen tien of vijftien jaar maar zeker nog tijdens mijn leven' verwachtte mee te maken. “Maar jullie moeten ook begrijpen waarover het beste van het unionisme gaat', aldus Blair. “Het zijn goede en beschaafde mensen, net als jullie. Zij willen deel blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk en ik heb duidelijk gemaakt dat ik die wens waardig vind.' Ahern opperde later dat Ierland opnieuw zou kunnen toetreden tot het Gemenebest.

Londen en Dublin stemmen al jaren hun Noord-Ierland-politiek af. Maar Blair maakte ook duidelijk dat de relatie op meer gebaseerd moet zijn dan de kwestie-Ulster en dat beide landen hun gemeenschappelijke belangen in een verenigd Europa het beste samen kunnen dienen. “Wij hebben een gemeenschappelijke agenda en gelijke doelen,' aldus de Britse premier. Samen kunnen wij een krachtiger stem in Europa laten horen.'