Beroep tegen Ziekenfondsraad

DEN HAAG, 27 NOV. Nederlands jongste ziekenfonds, Onafhankelijk Ziekenfonds Bedrijven (OZB) gaat in beroep bij de Raad van State tegen de Ziekenfondsraad. Die besloot gisteren het geld uit de centrale kas anders te gaan verdelen. Daardoor gaan ziekenfondsen die naar verhouding veel werkenden verzekeren er op achteruit. Voor OZB, een klein fonds voor vooral werknemers van Akzo Nobel, kost het besluit minimaal 1,6 miljoen gulden. Daardoor zou het voortbestaan van het fonds onzeker zijn.