Ben Knapen

Bij de onderdelen van Perscombinatie Meulenhoff is voorzichtig gereageerd op de benoeming van Ben Knapen in de raad van bestuur van het uitgeversconcern. Knapen, die tweeenhalf jaar geleden het hoofdredacteurschap van NRC Handelsblad verruilde voor een, voor hem gecreeerde, management-topfunctie bij Philips, zal zich in de Raad van Bestuur vooral gaan bezig houden met boeken en nieuwe media.

Behalve de kranten NRC Handelsblad, De Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad en Het Parool maakt ook een grote groep boekenuitgevers deel uit van het concern, zoals de algemene en de educatieve uitgeverij Meulenhoff Bruna, De Boekerij, Unieboek en Prometheus/Bert Bakker. Door de komst van Knapen wordt de raad van bestuur uitgebreid van twee naar drie man. Die uitbreiding kan de autonomie van de verschillende bedrijfsonderdelen aantasten.

L. van Krevelen, het hoofd van Meulenhoff en Co. de boekenafdeling van het bedrijf, staat `neutraal' ten opzichte van de komst van Knapen. `Ik ben blij voor hem en denk dat hij een goede rol zal vervullen bij het maken van een toekomstvisie voor het bedrijf.' Van Krevelen verwacht geen grote veranderingen bij de dagelijkse gang van zaken bij Meulenhoff. `De raad van bestuur is er vooral om de voorwaarden zo gunstig mogelijk voor de uitgeverijen te maken. Die hebben het primaat en ik verwacht daarin geen verandering. Ik heb tenminste geen tekenen in die richting gekregen.'

Hij was wel enigszins verrast door de uitbreiding van de raad van bestuur. `Ik heb het ook maar in de krant gelezen. Blijkbaar was er behoefte aan uitbreiding. Dat is hun besluit.'

Frank van Rijn, de directeur van Media Resultant het bedrijf dat voor PCM digitale informatie verspreidt, wil er niet te veel over kwijt. `Hij is een gewaardeerde collega die nu terugkeert bij het concern. Ik denk dat hij als geen ander in staat is de marktkansen van digitale initiatieven te zien.'

Knapen heeft al laten weten niet bijzonder veel van nieuwe media te weten, maar wel voornemens te zijn een aantal dingen `uit de grond te trekken'. Van Rijn: `Ik denk dat het alleen maar een voordeel is als iemand weinig van nieuwe media weet.

Wij zijn zelf al een aantal initiatieven begonnen, zo is het de bedoeling dat we informatie uit de verschillende kranten digitaal te koop gaan aanbieden.'

Er is volgens Van Rijn weinig te zeggen over de vraag hoe de digitale media zich de komende jaren zullen ontwikkelen. `Dat is nog duister, maar wij willen graag een kraaienest zijn. De uitdagingen die op het moment aan de traditionele uitgeverijen worden gesteld, zijn zo groot dat versterking altijd welkom is.'

    • Arjen Fortuin