Arabische cultuur

Allard Schroder is in zijn bespreking van `Greek Thought, Arabic Culture' (Boeken, 13 november) wel erg pessimistisch over de westerse waardering voor de islamitische cultuur. Wiskundigen weten al heel lang beter, zoals blijkt uit de volgende (door mij vertaalde) passage uit `A Concise History of Mathematics' door (de inmiddels 102-jarige) Dirk Struik: `De Griekse traditie werd gecultiveerd door een school van Arabische geleerden die de Griekse klassieken getrouwelijk in het Arabisch vertaalden Apollonius Archimedes, Euclides, Ptolemeus en anderen.

Door dit kopieren en vertalen zijn vele Griekse klassieken bewaard gebleven die anders verloren zouden zijn gegaan.' En verder: `Het werk van Al-Battani (en anderen FWS) laat zien dat de Arabische schrijvers niet alleen kopieerden, maar ook nieuwe resultaten bijdroegen door hun beheersing van zowel Griekse als Oosterse methoden.'

    • F.W. Sleutel Eindhoven