Topambtenaar wil debat over later pensioen

Op latere leeftijd met pensioen, het schrappen of verminderen van de fiscale stimulans voor het pensioen en een lagere netto VUT-uitkering: volgens directeur Arbeidszaken Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken T. Langejan moeten de komende jaren over deze draconische maatregelen discussies plaatsvinden.

Langejan noemde de mogelijke ingrepen op de bijeenkomst `Trendshop' waar de vergrijzing van het overheidspersoneel werd besproken. Het op je zestigste stoppen met werken is ingevoerd in de jaren tachtig, toen de werkloosheid hoog was. Nu er een tekort aan arbeidskrachten dreigt, moeten mensen weer langer werken, is zijn redenatie. Een latere pensioenleeftijd dwingt ook tot ingrepen in de VUT-regeling, omdat er een langere periode overbrugd moet worden tussen uittreden en pensioen. “Het uitroken van de VUT', noemde Langejan dat.

Politiek zijn de maatregelen voorlopig niet haalbaar, voegde hij er na afloop aan toe. Wel wil hij de discussie aanzwengelen, zodat de geesten er over twee tot drie jaar rijp voor zijn. (ANP)