TOLKEN

De Europese Commissie vertaalt ruim 1,1 miljoen pagina's tekst per jaar. Daarvan wordt bijna 8 procent in het Nederlands vertaald, net zo veel als bijvoorbeeld in het Portugees. Voor het Frans, Duits en Engels, de drie werktalen van de Commissie, ligt dat percentage rond de 12. De vertalingen naar het Nederlands kosten zo'n 23 miljoen ecu per jaar, ruim 50 miljoen gulden. De vertalingen uit het Nederlands zijn goed voor 1,3 procent van de totale productie.

Bij de vertaaldienst van de Commissie werken 1.350 vertalers, van wie 108 Nederlandstalig. Voor de meer gebruikte talen Engels, Frans en Duits heeft de Commissie 130 tot 160 vertalers in dienst. Daarnaast wordt 17 procent van de vertalingen gedaan door freelancers, die vooral vertalen naar het Frans, Duits en Engels.

Behalve een vertaaldienst, heeft de Europese Commissie samen met de Raad van Ministers en een aantal andere instellingen een Gemeenschappelijke Tolkenconferentiedienst. De tolkendienst en de vertaaldienst van de Europese Commissie kosten samen ruim 800 miljoen gulden, 0,42 procent van het totale budget van de Europese Unie dat vorig jaar 89 miljard ecu bedroeg.

Bij de Gemeenschappelijke Tolkenconferentiedienst werken drie keer zo veel tolken als bij de Verenigde Naties. Er zijn 520 tolken in vaste dienst. Daarnaast is er een pool van vele honderden freelancers. Samen tolken ze op 13.000 tot 14.000 vergaderingen per jaar en maken ze 140.000 `tolkendagen'. Er zijn 50 Nederlandstalige tolken in vaste dienst (de helft Vlaming) en 80 Nederlandstalige freelancers.

Ook het Europees Parlement en het Hof van Justitie hebben een eigen tolkendienst. Instellingen van de Europese Unie, van Rekenkamer tot Economisch en Sociaal Comite, beschikken ieder over een eigen vertaaldienst. Bij de vertaaldienst van het Europees Parlement werken 450 man, van wie een veertigtal Nederlandse vertalers. Daarnaast wordt zo'n 5 procent van de Nederlandse vertalingen uitbesteed aan freelancers.

De vertaaldienst van het Europees Parlement vertaalt 55.000 bladzijdes per jaar in het Nederlands. Het Parlement heeft ongeveer 180 tolken in vaste dienst en meer dan duizend freelancers. Dagelijks worden 200 tot 400 tolken gerekruteerd. Van de tolken in vaste dienst zijn 23 Nederlandstalig: dertien Vlamingen en tien Nederlanders. Daarnaast is er een vijftigtal Nederlandstalige freelance-tolken die geregeld voor het Europees Parlement werken.