STREEKTALEN

Over Nederlandse dialecten zijn een groot aantal publicaties verschenen. Een aantal streken in Nederland heeft een `eigen' tijdschrift over de plaatselijke taal. Een selectie:

Driemaandelijkse Bladen voor Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland Populair-wetenschappelijke uitgave over studie van dialecten literatuur en volkskunde van de Nedersaksische gebieden in Oost-Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland. Uitgave van Stichting Sasland en orgaan van het Nedersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen. Jaarabonnement: 25 gulden. Inlichtingen bij het Nedersaksisch Instituut Oude Kijk in `t Jatstraat 26, 9712 EK, Groningen, (050) 3 63 59 44.

Stipepunt Frysk Het Steunpunt voor het Fries geeft informatie over publicaties in en over de Friese taal. Enkele tijdschrifttitels zijn It Beaken, De Pompebleden en het wetenschappelijke Tydskrift foar Fryske Taalkunde. Informatie: (058) 2 13 80 45.

Veldeke Tijdschrift voor de Limburgse Volkscultuur. Met boekbesprekingen en gedichten en verhalen in Limburgse dialecten. Verschijnt zesmaal per jaar. Jaarabonnement: 30 gulden. Informatie (024) 3 23 41 04. Schriftelijke aanmeldingen naar Bureau LGOG, t.a.v. G. Colleye, postbus 83, 6200 AB Maastricht.

Noe Kwartaalblad in en over het Zeeuws, met reportages, proza en poezie. Jaarabonnement: 25 gulden. Informatie en aanmelden bij de Stichting Zuudwest 7, Ritthemsestraat 14, 4388 JR, Oost-Souburg, of via (0118) 46 13 64.