Personalia

C.J. Kalden wordt de opvolger van H.J.M. van Zon als lid van de bestuursraad van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Kalden (50) was al lid van de bestuursraad in zijn hoedanigheid als tijdelijk directeur-generaal, speciaal belast met de herstructurering van de varkenshouderij. Daarvoor was hij directeur van de dienst landelijk gebied.