ORGANISATIES

De belangrijkste organisaties en bronnen van informatie op het gebied van neerlandistiek in het buitenland:

Nederlandse Taalunie

Nederlands-Vlaamse overheidsorganisatie die binnen en buiten het Nederlands taalgebied projecten stimuleert en financiert op het gebied van taal, letteren, onderwijs en cultuur.

Postbus 10595, 2501 HN

's Gravenhage

(070)346 95 48

fax (070) 365 98 18, Internet:

www.taalunie.org

Dutch Studies

Leidse universitaire opleiding biedt buitenlandse studenten een vierjarig studieprogramma aan over taal, literatuur en cultuur van Nederland.

Postbus 9515, 2300 RA Leiden, (071) 527 22 33

fax (071) 527 54 97, Internet: www.let.leidenuniv.nl/DutchStudies/

Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal

Bundelt expertise over taalverwervingsonderwijs, inventariseert behoeften van docenten Nederlands in het buitenland en verstrekt informatie over leermiddelen en mogelijkheden tot bijscholing.

Spuistraat 210

1012 VT Amsterdam

(020) 525 31 52, Internet: www.let.uva.nl/~SteunNVT

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)

Belangenvereniging van de universitaire docenten Nederlands in het buitenland. De IVN publiceert adresboeken en organiseert elke drie jaar een congres waar docenten uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten.

Raadhuisstraat 1

2481 BE Woubrugge

(0172) 51 82 43

fax (0172) 51 99 25, Internet:

www.worldaccess.nl/~i ivnnl

Vakgroep Nederlandistik

Vakgroep aan Universiteit van Wenen. Onderhoudt NedWeb, een grotendeels tweetalige website waarop onder meer een bibliografie van Nederlandse literatuur in vertaling is te vinden.

Internet:

www.ned.univie.ac.at