Omroepen dwarsbomen Telegraaf

ROTTERDAM, 26 NOV. Om de nieuwe tv-gids van De Telegraaf dwars te zitten zal de NOS de televisie- en radioprogramma's aan de kranten voortaan vijf dagen later ter beschikking stellen dan tot nu toe het geval is. Daarmee wordt het volgens de NOS vrijwel onmogelijk om de nieuwe gids TV Week te maken op basis van de NOS-gegevens. Als de gids toch gewoon blijft verschijnen is volgens Hans Wilbrink, directeur van de uitgeverij van de VARA, het bewijs geleverd dat De Telegraaf de gegevens elders betrekt hetgeen niet is toegestaan.

De publiek omroepen beschouwen TV Week als een inbreuk op hun auteursrecht en een te grote concurrentie voor hun eigen programmabladen waarvan zij voor een groot gedeelte financieel afhankelijk zijn. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bepaalde in september dat de omroepen niet langer het alleenrecht hebben op het publiceren van de programmagegevens. Uiterlijk 15 januari moet hierover een prijsafspraak zijn gemaakt. De Telegraaf wachtte die datum niet af, omdat de NOS niet bereid is hierover te onderhandelen, en bracht toch een gids uit. De omroepen zijn tegen de uitspraak van de NMa in beroep gegaan.

Gisteren liet de redactie van TV Week aan het persbureau ANP weten dat zij de programmagegevens voor haar gids van `derden' betrekt, en niet van de NOS. Daarmee bekent de krant volgens Hans Wilbrink de wet te overtreden. “Formeel is de NOS de enige bron van wie de kranten de gegevens mogen betrekken. Nu De Telegraaf zegt dat hierbij een andere partij betrokken is, geeft zij zelf toe dat ze iets doet wat niet mag.'

    • Japke-d. Bouma