Nijpels kandidaat commissaris Friesland

DEN HAAG, 26 NOV. Drs. E.H.T.M.Nijpels, voormalig leider van de VVD, is de belangrijkste kandidaat voor de post van commissaris van de koningin in Friesland. Minister Peper (Binnenlandse Zaken) zal het kabinet morgen voorstellen Nijpels voor te dragen voor benoeming. Peper volgt met zijn voorstel de aanbeveling van de provinciale staten van Friesland.

De benoeming van Nijpels is vooralsnog onzeker. Binnen de top van de VVD bestaat nog geen overeenstemming of de oud-burgemeester van Breda moet worden benoemd. Een tweede kandidaat is P. Zevenbergen, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Delfland en oud-burgemeeester van Bergen op Zoom. E. Terpstra, voormalig staatssecretaris, en momenteel Tweede-Kamerlid, is afgevallen als kandidate.

Het kabinet spreekt morgen in een eerste ronde over de voordracht van Peper. Dan moet blijken of de VVD-ministers instemmen met zijn voorkeur. Het is politiek een zware ingreep als de VVD-ministers de voorkeur van Friesland en die van de eerst verantwoordelijke minister afwijzen.

Nijpels, die momenteel werkzaam is in het bedrijfsleven, was minister van milieu in het Tweede kabinet-Lubbers en werd daarna burgemeester van Breda. Daar vertrok hij tussentijds nog voordat zijn eerste termijn van zes jaar was afgelopen. Enkele jaren geleden werd Nijpels gepasseerd voor de post van commissaris van de koningin in Gelderland. In zijn plaats werd daar de vroegere voorzitter van de VVD J. Kamminga benoemd. Toenmalig VVD-leider Bolkestein oordeelde destijds dat Nijpels door zijn vroegtijdig vertrek uit Breda niet de aangewezen kandidaat was.

In de Friese staten wordt er zeer aan gehecht dat de nieuwe commissaris voor minstens een periode aanblijft. De huidige minister van Onderwijs, Hermans, was pas vier jaar commissaris in Friesland toen hij uit Leeuwarden vertrok.