Levensverzekering

Enschede Als er een gebied is waarop consumenten nog steeds worden misleid, dan is het wel op het gebied van (levens-)verzekering en pensioenvoorziening. Het desbetreffende interview met A. Kool van de Verzekeringskamer (NRC Handelsblad, 20 november) maakt dit volkomen duidelijk.

Het minste dat `het publiek' zou mogen verwachten is een professionele benadering van de in het interview aan de orde gestelde problematiek.

Hoe kan de heer Kool suggereren dat verzekeraars hun penningen voor het grootste deel op rente zetten of in obligaties beleggen terwijl uit ieder jaarverslag van een verzekeraar het tegendeel kan worden afgeleid? Iedere professionele belegger (en zeker een verzekeraar) maakt ook op dit moment gemakkelijk 12-17 procent rendement op zijn beleggingen in aandelen, onroerend goed en obligaties of staatsleningen. Niet voor niets zegt Nationale Nederlanden 7 procent (ongetwijfeld netto en na aftrek van zeer hoge kosten) op de inleg van levensverzekeringspremies te maken.

    • J. Lindhout