Leraren tegen CAO-voorstel van minister; Bonden verwerpen bod

ROTTERDAM, 26 NOV. De onderwijsbonden vinden het CAO-bod dat minister Hermans (Onderwijs) gisteren heeft gedaan “schokkend laag'. Hermans wil 665 miljoen gulden uittrekken voor salarisverhoging voor leraren op basis- en middelbare scholen en beroepsopleidingen.

Zij moeten er 2,25 procent op vooruitgaan, verspreid over anderhalf jaar. Ook biedt hij voor eind 1999 een eenmalige uitkering van 0,2 procent. De bonden hadden een salarisverhoging geeist van 3,5 procent voor 1999 en een jaarlijkse eindejaarsuitkering van 0,5 procent. Daarnaast eisen ze 2,25 procent om hun loonachterstand in te lopen en voor kinderopvang. Dat ging om ruim 1,5 miljard gulden.

Vanmiddag zouden de bonden zich met leden bezinnen op “stevige acties', aldus CAO-onderhandelaar T. Rolvink van de Algemene Onderwijsbond. Hij sluit stakingen niet uit, “omdat we alweer een salarisachterstand krijgen vergeleken met de markt'. Hij verwijst naar de CAO van Philips (3,25 procent) en DSM (3 procent).

Hermans houdt met zijn bod rekening met de nieuwe prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) over tegenvallende economische groei. De salarisverhoging van 2,25 procent kan zegt hij, omdat de inflatie volgens het CPB volgend jaar slechts 1 procent zal bedragen. De bonden erkennen dat, maar zeggen dat het bod van Hermans netto neerkomt op 1 procent salarisverhoging voor het jaar 1999, doordat de eindejaarsuitkering wordt verlaagd (van 0,5 naar 0,2 procent).

Het bod van Hermans is onderdeel van diverse maatregelen die de arbeidsvoorwaarden moeten moderniseren. Zo wil hij goede leraren beter betalen dan slechte volgens een systeem van `competentiebeloning'. Ook wil hij de positie van schoolleiders versterken en hun werk verlichten door langdurig werklozen in te zetten als onder andere concierge.

Hermans wil extra geld steken in kinderopvang voor (herintredende) leraren, maar hoeveel is onduidelijk. “Scholen moeten de concurrentieslag op de arbeidsmarkt aankunnen', aldus Hermans.

De bonden wijzen `prestatieloon' af maar willen wel praten over onder andere de voorstellen voor kinderopvang.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet maximaal drie procent - 750 miljoen gulden - beschikbaar heeft voor `loonruimte' in het onderwijs. De helft van dat bedrag is echter al door Hermans' voorganger Ritzen ingeboekt voor onder andere twee uur minder werk per week voor leraren op middelbare scholen, die in de lopende CAO is vastgelegd.