Kerk zonder naam

Zutphen De Samen-op-Wegkerk van hervormden, gereformeerden en lutheranen in Nederland kan het niet eens worden over een nieuwe naam (NRC Handelsblad, 23 november). De hervormde dominee Van der Plas pleit voor handhaving van de naam Hervormd in de te kiezen nieuwe naam, zodat het verband met het verleden in stand blijft.

Dit pleidooi snijdt geen hout. De naam Nederlandse Hervormde Kerk bestaat pas sinds 1816. De namen Nederduits Gereformeerde Kerk en Evangelisch-Lutherse Kerk bestonden al veel eerder.

Als Van der Plas het verleden echt wilt laten meewegen, moet de Samen-op-Weg-kerk zich weer gereformeerd noemen.

    • C.A. Scharten