Kabinet moet groei bevolking ontmoedigen (1)

Eindelijk weer eens iemand die het hardop en voluit durft te zeggen (Dick Wittenberg, NRC Handelsblad 19 november). Met stijgende verbazing onbegrip en ook irritatie moet ik constateren dat jaar in jaar uit van overheidswege nog steeds geen enkel signaal afgegeven wordt dat men onderkent dat het grootste deel van de groeiende maatschappelijke problemen in ons land te wijten is aan de verstikkende overbevolking.

Merkwaardig is dat veel mensen wel beseffen dat ons land zwaar overbevolkt is, maar niet begrijpen dat ze daar zelf aan bijgedragen hebben door meer dan twee kinderen per echtpaar op de wereld te zetten. Volgens berekeningen van demografen zou immers de bevolking stabiel blijven bij een kindertal van 2,09 kind per vrouw. Een gezin met drie kinderen lijkt echter tegenwoordig razend populair te zijn. En dan zijn er natuurlijk ook nog de echtparen die op orthodox-religieuze gronden menen hun kindertal niet te moeten beperken, zowel allochtonen als autochtonen. Ik vraag mij af wat het kabinet ervan weerhoudt om de groei van de bevolking te ontmoedigen, natuurlijk zonder dwangmaatregelen als in China, maar met een beroep op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel.

    • J.J. van der Hoek