INTERNET

Nederlandse taal op Internet:

Onze Taal Een van de interessantste sites vooral dankzij de vele koppelingen (of `doorklikpunten'). Geeft als opties onder meer `Recent aangebrachte koppelingen', `Onderzoek en opleiding', `Tekstbureaus' `Woordenboeken', `Spelling', `Adviezen, columns, enz.' De optie `Woordenboeken' brengt u bij een keurig geordende lijst met tientallen woordenlijsten en (vertaal)woordenboeken.

www.onzetaal.nl/koppling.htm

Van Dale De webstek van de bekendste Nederlandse woordenboekenuitgever. Commerciele netplek, dus veel reclamedingetjes, maar vooralsnog kan men er gratis zoeken in een uitgeklede editie van het woordenboek Hedendaagse Nederlands. Dit gaat echter veranderen.

www.vandale.nl/current

Neder-L Dit eerste elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek begint onmisbaar te worden. Drijvende kracht achter het tijdschrift is Ben Salemans werkzaam aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Verschijnt ten minste drie keer per maand en is gratis. Met inhoudsopgaven van andere tijdschriften, mededelingen over activiteiten, columns enz. Voor een abonnement op Neder-L: stuur een berichtje naar listserv@nic.surfnet.nl met als boodschap: SUB NEDER-L uw voornaam/voorletters en uw achternaam. Er is ook een www-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds juni 1992, dat tevens op trefwoord kan worden doorzocht.

listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html

Wat een taal Webstek van het leukste radioprogramma over de Nederlandse taal.

www.omroep.nl/nps/radio/wat.een.taal

Taalunie Pagina om in de gaten te houden. De Taalunie heeft een forse subsidie gekregen en heeft de ambitie een soort hoofdpoort tot de Nederlandse taal te ontwikkelen. Werktitel: het Taaluniversum.

www.taalunie.org

Instituut voor Nederlandse Lexicologie Kersverse webstek van het INL. Geeft een overzicht van de activiteiten. www.inl.nl

BNTL Een van de belangrijkste bronnen voor het Nederlands is de Bibliografie Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL). Deze onmisbare database, die wekelijks wordt uitgebreid, bevat beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de Nederlandse en Friese taal- en letterkunde. Behalve Nederlandse en Belgische zijn ook buitenlandse publicaties opgenomen. Online bereikbaar via iedere grote bibliotheek.