Hillegombaan `kan gewoon niet'

HOOFDDORP, 26 NOV. Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) wil de groei van Schiphol opvangen met een extra baan vlak onder Hoofddorp. De gemeente is mordicus tegen.

De gemeente Haarlemmermeer bouwt volop. Aan de rand van Hoofddorp op de bouwlocatie IJlanden gaat volgende maand de eerste paal de grond in voor 7.500 nieuwe woningen. Twee kilometer verderop, in de nieuwe wijk Getsewoud bij Nieuw-Vennep, worden al huizen opgeleverd. Tot 2005 bouwt Haarlemmermeer in totaal ruim 17.000 woningen met veel groen en goede voorzieningen. En buiten de vrijwaringszone rond Schiphol.

De publicatie, vorige week, van het rapport `Schiphol binnen milieugrenzen' van het RIVM kwam voor VVD-wethouder M. Schoenmaker (Luchtvaartzaken) dan ook als een “onaangename verrassing'. In dat rapport staan voorstellen om de groei van Schiphol op te vangen met een nieuwe oost-westbaan pal ten oosten van Hillegom en tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Deze zogeheten Hillegombaan zou dan de huidige Buitenveldertbaan moeten vervangen die op dit moment de meeste milieuhinder veroorzaakt.

De aanleg van de Hillegombaan betekent volgens het RIVM dat een “heroverweging' van de VINEX-gebieden, door het rijk beoogde woningbouwlocaties, bij Hoofddorp en Nieuw-Vennep onvermijdelijk is. Bovendien suggereert het RIVM dat alle nieuwbouw in een straal van tien kilometer rond Schiphol opgeschort moet worden, totdat een definitief besluit is genomen over de toekomst van de luchthaven op de huidige locatie. Het kabinet zal op 18 december een standpunt innemen over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Het RIVM heeft berekend dat Schiphol met stillere vliegtuigen en met een aangepast banenstelsel kan doorgroeien naar zo'n 700.000 vluchten per jaar.

“Onaanvaardbaar en onbespreekbaar', noemt wethouder Schoenmaker de Hillegom-variant. Hij begrijpt niet dat het RIVM de aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep zelfs nog overweegt terwijl hier al woningen worden gebouwd.

“Kennelijk hebben ze gebruik gemaakt van oude kaarten.' Een onmiddelijke bouwstop, zoals voorgesteld door het RIVM, is volgens de wethouder onmogelijk. “Er worden al dagelijks nieuwe woningen opgeleverd. Bovendien zijn we allerlei contracten aangegaan, ook met het rijk.'

Op het gemeentehuis in Hoofddorp bestaat de vrees dat de voorstellen van het RIVM nadelige gevolgen kunnen hebben voor de intekening op de nieuwe woningen. Overigens steunt Haarlemmermeer de gemeente waarin Schiphol ligt, wel een onderzoek naar de aanleg van een zesde baan, maar daarbij gaat de voorkeur van uit naar een start- en landingsbaan parallel aan de Kaagbaan.

Het college benadrukte gisteren nogmaals dat Schiphol de komende jaren moet kunnen doorgroeien op de huidige locatie. De luchthaven zorgt voor veel werkgelegenheid en is daarmee van groot economisch belang voor de gemeente. Tegelijkertijd ondervinden veel inwoners van de Haarlemmermeer hinder van het vliegverkeer. Daarom stelt het gemeentebestuur een aantal voorwaarden aan verdere groei. Zo moet het kabinet een besluit nemen waarin de milieunormen helder zijn vastgelegd, ook voor de lange termijn. Bovendien moet het rijk blijven investeren in de bereikbaarheid van Schiphol met nieuwe wegen en openbaar vervoer, aldus de gemeente.

    • Job van de Sande