`Groningse politie blijft nalatig'

GRONINGEN, 26 NOV. De Stichting Groningen Veilig wil een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van politie en justitie in Groningen.

“Minister Korthals is de enige die nog kan ingrijpen', zegt J. de Ruyter de Wildt uit Groningen, vader van de vermoorde studente Anne en oprichter van de Stichting Groningen Veilig. In een gesprek met Korthals uitte hij vandaag felle kritiek op het in zijn ogen falende onderzoek naar de moord op zijn dochter Anne, in mei vorig jaar. “Het onderzoek was een puinhoop, dat heeft een officier van justitie tegenover mij toegegeven. Fout op fout stapelde zich op.'

De Ruyter de Wildt wil dat Korthals een onafhankelijke onderzoekscommissie instelt naar het functioneren van politie en justitie in Groningen. Hij wil ook een `second opinion' over drie vastgelopen Groningse moordzaken: die van Anne, Shirley Hereijgers en Sandra Kalk. Maar een aanbod van drie gepensioneerde politiemensen onder wie de Rotterdamse oud-hoofdcommissaris J. Blaauw, om de zaken nog eens te bekijken werd onlangs door de Groningse korpschef Munting afgewezen. “Er is voldoende kwaliteit in eigen huis. Laten deze mensen maar van hun pensioen genieten.', aldus een Groningse politiewoordvoerder.

Anne de Ruyter de Wildt werd in de nacht van 30 april op 1 mei vorig jaar dood aangetroffen op een talud bij het Noorderstation. Pas na 21 uur werd er een recherchebijstandsteam gevormd. Een fout die de inmiddels vertrokken waarnemend hoofdofficier van justitie A.N.A. Josephus Jitta heeft toegegeven. De vader van Anne, zelf jurist, is ervan overtuigd dat door deze fout essentieel sporenmateriaal verloren is gegaan.

Justitie heeft volgens hem ook een belangrijke verdachte uit het oog verloren: Johnny M. zat 43 dagen vast op verdenking van de moord op Anne. M. werd op vrije voeten gesteld nadat een sporenonderzoek aangaf dat hij niet bij de moord betrokken was.

De Ruyter de Wildt is het er niet mee eens. “Zijn alibi klopt niet. Hij had zijn auto geparkeerd op de route waar Anne langs is gelopen, een getuige heeft hem herkend en hij had krassen in zijn nek. Ik ben ervan overtuigd dat Johnny bij de moord op Anne betrokken was, maar sluit niet uit dat er ook iemand anders bij was.' Volgens De Ruyter de Wildt is de politie ook nalatig geweest bij het verhoren van verdachten. En in het technisch onderzoek naar de moord op Shirley Hereijgers, wier stoffelijk overschot een dag na Anne in dezelfde buurt werd gevonden, is ook te weinig gebeurd, vindt hij.

Uit protest tegen het “gestuntel' van justitie in Groningen richtte De Ruyter de Wildt in juni het Actiecomite Groningen Veilig op. Er werd gewezen op elf onopgeloste moordzaken in de afgelopen zes jaar. Een gebrek aan capaciteit en gekwalificeerde rechercheurs wreekt zich, meent De Ruyter de Wildt. Het actiecomite, recent omgevormd tot stichting zamelde twee maanden geleden 38.000 handtekeningen in van verontruste Groningers.

Mede onder druk van het comite werd het onderzoek naar de moord op Anne heropend. Het leverde geen nieuwe bewijzen op. M. won ook een kort geding: het openbaar ministerie mag geen opsporingsonderzoek meer naar hem instellen. Ook de Rotterdamse oud-hoofdcommissaris Blaauw die op verzoek van de actualiteitenrubriek NOVA het dossier-Anne bestudeerde, concludeerde dat M. een doodlopend spoor is.

Zijn rapport is geheim, alleen de hoofdconclusies werden openbaar. Hij adviseerde aanvullend DNA-onderzoek, dat momenteel wordt uitgevoerd in Engeland. De Ruyter de Wildt heeft een klacht ingediend bij het ministerie van Justitie tegen het geheim blijven van het rapport-Blaauw.

“Ik wil weten op welke gronden Blaauw tot zijn conclusie komt.' Hij vermoedt dat angst voor prestigeverlies bij het openbaar minsterie meespeelt.

De Groningse persofficier van justitie A.H. Bronsvoort ontkent dat justitie gemaakte fouten wil bedekken. Zij stelt dat het rapport-Blaauw geen deel uitmaakt van het strafdossier. “En dat heeft De Ruyter de Wildt wel.'

Groningen werd vorige week opgeschrikt door een nieuwe moord. Er werd opnieuw een recherchebijstandsteam geformeerd, het vijfde dit jaar. Bronsvoort geeft toe dat het aantal zaken groter is dan de politie kan verhapstukken. Door een binnenkort uit te voeren reorganisatie zullen grotere rechercheafdelingen ontstaan, zegt ze. “Er komen meer fulltime rechercheurs, dus je mag verwachten dat het straks beter gaat.'

    • Karin de Mik