Geen extra immigranten in Duitsland; Bondskanselier Schroder:

BERLIJN, 26 NOV. Bondskanselier Gerhard Schroder heeft gezegd dat Duitsland niet is opgewassen tegen het opvangen van nog meer buitenlanders, Het land kan onmogelijk nog extra immigranten opnemen aldus Schroder.

De bondskanselier schaarde zich met zijn uitspraken in een vraaggesprek met het Duitse weekblad Die Woche achter eerdere uitlatingen van Otto Schily (SPD), minister van Binnenlandse Zaken. Schily heeft met zijn uitspraak dat Duitsland een verdere stijging van de immigratie niet kan verwerken onenigheid in de coalitie losgemaakt. Schily zei ook dat Duitsland jaarlijks zelfs meer mensen opneemt dan het klassieke immigratieland Amerika. De SPD-minister wijkt met zijn standpunt nauwelijks af van de opvattingen van de vorige centrum-rechtse regering van Helmut Kohl.

De toename van de immigratie zorgt vooral voor stijgende druk op de arbeidsmarkt met ruim 4,4 miljoen werklozen. Duitsland heeft in Europa de grootste hoeveelheid vluchtelingen en immigranten te verwerken. Vorig jaar nam het land 750.000 buitenlanders op. In de Bondsrepubliek wonen momenteel 7,4 miljoen buitenlanders en ongeveer 300.000 asielzoekers.

Bondskanselier Schroder zei in het vraaggesprek de critici - of ze nu van de SPD of Groenen zijn - erop te willen wijzen, dat Schily het met zijn uitspraken gemakkelijker maakt het staatsburgerschapsrecht te hervormen. De nationaliteitenwet is 85 jaar oud en is nog altijd gebaseerd op de bloedband, waardoor bijvoorbeeld Turken die in de Bondsrepubliek zijn geboren en de taal vloeiend spreken moeilijk Duitser kunnen worden, terwijl Russen en Polen met verre Duitse voorvaderen bij immigratie naar Duitsland onmiddellijk de Duitse nationaliteit verkrijgen.

SPD en Groenen zijn in het coalitie-akkoord overeengekomen, dat ze de integratie van buitenlanders willen versoepelen door de dubbele nationaliteit voor iedereen in te voeren. Verwacht wordt dat hiervan 2,5 tot 3 miljoen buitenlanders in Duitsland gebruik zullen maken.

De opmerkingen van Schroder en Schily zullen in de coalitie voor onenigheid zorgen. De Groenen hebben Schily al scherp aangevallen. Alleen al door te suggereren dat Duitsland “vol' is, wordt het radicalisme van rechts aangewakkerd. Het is een “verkeerd signaal', reageerde Christian Strobele, Berlijns afgevaardigde van de Groenen in de Bondsdag. Kerstin Muller, woordvoerster van de Bondsdagfractie van de Groenen, zei dat Duitsland nu eenmaal met immigratie te maken heeft en zich hiervoor niet kan afschotten.

    • Michèle de Waard