De Law Lords over immuniteit Pinochet

Drie van de vijf Britse Law Lords besloten gisteren dat generaal Pinochet geen beroep kan doen op immuniteit. Tegen waren de Lords Lloyd en Slynn voor de Lords Nicholls, Steyn en Hoffmann. Enkele citaten uit hun argumentaties.

Lord Nicholls: “Het internationaal recht erkent, vanzelfsprekend dat de functie van staatshoofd activiteiten kan behelzen die afkeurenswaardig zijn, of zelfs illegaal, volgens de wet van de eigen staat of die van andere staten. Maar het internationaal recht maakt ook duidelijk dat sommige types gedrag, waaronder foltering en nemen van gijzelaaars, niet acceptabel zijn voor wie dan ook. Dit geldt evenzeer voor een staatshoofd, voor hem zelfs meer dan voor anderen; een tegengestelde conclusie zou het internationaal recht tot een schertsvertoning maken.'

Lord Steyn: “De wezenlijke fragiliteit van het beroep op immuniteit wordt van de kant van generaal Pinochet onderstreept door het volharden in het argument dat hij niet `persoonlijk' de misdaden heeft begaan (...) Klaarblijkelijk wordt daarmee erkend dat als hij persoonlijk de slachtoffers had gemarteld de situatie anders zou zijn.

Namens generaal Pinochet wordt gesteld dat daden van de politie, de geheime dienst en militair personeel per definitie officiele handelingen zijn. In die absolute vorm accepteer ik dat niet. Bijvoorbeeld: waarom zou wat klaarblijkelijk in het geheim werd gedaan in de martelkamers van Santiago op bevel van generaal Pinochet beschouwd moeten worden als officiele handeling? (...)

Persoonlijk geloof ik (...) dat de beschuldigingen die vanuit Spanje worden ingebracht tegen generaal Pinochet gedrag betreffen dat buiten het bereik van zijn functie als staatshoofd valt (...) Als gevolg daarvan kan generaal Pinochet zich mijns inziens niet beroepen op immuniteit.'

Lord Lloyd: “Om de validiteit van de amnestie in Chili te onderzoeken en daar uitspraken over te doen, zou een Britse rechtbank zich jurisdictie aanmatigen over interne aangelegenheden van Chili op een moment dat het Chileense Hooggerechtshof zich over diezelfde taak buigt.'

Lord Slynn: “Ondanks verschillende inzichten over wat de doctrine van soevereine immuniteit precies dekt (...) zullen Britse rechtbanken, als eenmaal is vastgelegd dat het voormalige staatshoofd recht heeft op immuniteit van arrestatie en uitlevering, de aanhouding niet toekennen.'