`Crisis Kosovo kan tot oorlog leiden'

PRISTINA, 26 NOV. Als Kosovo meer krijgt dan intern zelfbestuur, kan het tot een nieuwe oorlog komen waarbij ook de buurlanden betrokken zullen raken

Dat is gisteren gezegd door Servische leiders, die met de Servische president Milan Milutinovic naar Kosovo waren gekomen om er te praten met de leiders van de Albanese gemeenschap. Die lieten het evenwel afweten: de Albanezen weigeren met de Serviers te onderhandelen zolang de internationale gemeenschap bij die dialoog niet mag bemiddelen.

De leider van de Servische delegatie, Ratko Markovic, zei dat “er voor Kosovo geen oplossing denkbaar is als het gebied wordt onttrokken aan de controle van de Servische autoriteiten'. Een oplossing zonder de Servische autoriteiten is volgens Markovic “een tragische politieke daad die onvermijdelijk leidt tot een militair conflict en waarschijnlijk tot een wijdere regionale oorlog' waarbij “de landen die aan Kosovo grenzen' betrokken zouden raken.

De opmerkingen van Markovic slaan op het plan dat de Amerikaanse bemiddelaar Christopher Hill heeft opgesteld voor Kosovo. Dat plan voorziet in vergaand intern zelfbestuur voor Kosovo en in een eliminering van de Servische controle over de regio. Die controle wordt toegewezen aan de Joegoslavische federatie. De status van Kosovo binnen Joegoslavie zou onder het plan-Hill - informeel - opgewaardeerd worden tot die van een republiek, gelijkwaardig aan die van Servie en Montenegro. Voor de Serviers is dit niet bespreekbaar. Markovic noemde het plan-Hill gisteren “listig bedrog', bedoeld om van Kosovo “een aparte federale eenheid te maken'.

Voor de Albanezen en de internationale gemeenschap daarentegen is het tegenplan van Milutinovic niet bespreekbaar. Dit plan voorziet ook in zelfbestuur voor Kosovo (al gaat die minder ver dan bij Hill) maar handhaaft de Servische controle. (AP)