Cohen zelf vroeg Borst om opvang

DEN HAAG, 26 NOV. De politiek trekt een streep voor asielzoekers, maar overschrijdt die vervolgens zelf. `Democratische charme' in de praktijk.

Het ene Kamerlid vindt het “vreemd', maar volgens een ander is het juist “de charme van onze democratie'. De overheid weigert kansloze asielzoekers opvang, waardoor deze asielzoekers `dak- of thuislozen' worden en in die hoedanigheid worden opgevangen door het Leger des Heils dat daarvoor financiele steun krijgt van diezelfde overheid.

De manier waarop de overheid vorige week met een groep kansloze asielzoekers is omgesprongen leidde gisteravond tot verbazing in de Tweede Kamer. Op televisie was vorige week woensdag te zien hoe de asielzoekers nergens terecht konden. Tijdens een inderhaast georganiseerd debat in de Kamer onderstreepte staatssecretaris Cohen (Justitie) die avond dat asielzoekers die via een ander `veilig' land Nederland bereiken, geen recht hebben op opvang. De Kamer was dat met hem eens. “Als we deze groep opvang geven, komt er morgen nog een grote groep en volgende weken nog een veel grotere groep', zei Cohens partijgenoot, PvdA-Kamerlid Middel toen.

Naar gisteren bleek is er die woensdag driftig getelefoneerd. Burgemeester d'Hondt van Nijmegen, die vreesde voor verstoring van de openbare orde, vroeg het Leger des Heils de 123 asielzoekers tijdelijk op te vangen. Cohen, die zich volgens een woordvoerder van Justitie toch bestuurlijk verantwoordelijk voelde, vroeg vervolgens zijn collega Borst van Volksgezondheid (VWS) garant te staan voor eventuele extra kosten die de charitatieve instelling hiervoor zou maken. Borst verklaarde zich daartoe voor twee dagen bereid. Nog steeds zit het merendeel van de asielzoekers bij het Leger des Heils.

VVD-Kamerlid Kamp heeft eerder deze week om opheldering gevraagd en liet het debat hierover vannacht over aan zijn collega's van D66 en PvdA.

Die waren vooral verbaasd dat Cohen vorige week in het spoeddebat niets over zijn contacten met VWS heeft gezegd.

Dittrich (D66): “De staatssecretaris heeft in het nachtelijke debat van vorige week bij mij in elk geval de stellige indruk gewekt dat de regering een lijn trekt en geen opvang zou faciliteren. Het is vreemd dat de staatssecretaris niet heeft gezegd dat hij de minister van VWS had gevraagd de kosten van de opvang voor haar rekening te nemen. Ik heb er uit humanitair oogpunt geen bezwaar tegen maar hij had het moeten zeggen.'

Middel (PvdA): “Dat is nou juist de charme van onze democratie. De overheid besluit dat bepaalde actviteiten niet kunnen, maar vervolgens ziet zij zich genoodzaakt om die activiteiten toch via een omweg te subsidieren.'

Dittrich: “Als onderdeel van de actieve informatieplicht had de staatssecretaris dit de Kamer zelf moeten meedelen.'

Cohen: “Geen haar op mijn hoofd heeft eraan gedacht. Als het mij was gevraagd, had ik de Kamer zeker geinformeerd.'