Coalitie in aanvaring met Cohen; Opvang asielzoekers

DEN HAAG, 26 NOV. De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 zijn afgelopen nacht met staatssecretaris Cohen (Justitie) in aanvaring gekomen over het asielbeleid en de opvang van asielzoekers.

VVD en D66 zetten vraagtekens bij de manier waarop Cohen de Kamer heeft geinformeerd over opvang van kansloze asielzoekers door het Leger des Heils. Daarnaast twijfelen PvdA en D66 aan de effectiviteit van een wetsvoorstel waarmee Cohen de instroom van asielzoekers zonder geldige papieren wil aanpakken.

De Kamer debatteerde vannacht over de zogenoemde ongedocumenteerden, naar aanleiding van een voorstel van Cohen waarin staat dat asielzoekers zelf aannemelijk moeten maken dat zij hun identiteitspapieren niet moedwillig kwijt hebben gemaakt. Als zij hier niet in slagen, worden zij niet toegelaten tot de asielprocedure.

De Kamer bleek het het er wel over eens dat de ongedocumenteerden moeten worden aangepakt. Ongeveer zeventig procent van de asielzoekers beschikt bij aankomst in Nederland niet over enig identiteitsdocument. Daarnaast is een groot deel van de wel aanwezige papieren vervalst.“Nu is het nog een pre als je geen document hebt. Met dit wetsvoorstel is dat gelukkig afgelopen', aldus VVD-woordvoerder Kamp. Alleen GroenLinks zei tegen de wet te zullen stemmen.

Maar zowel PvdA als D66 onderstreepte dat `echte' vluchtelingen niet de dupe mogen worden van de nieuwe Vreemdelingenwet. PvdA'er Middel: “We moeten een balans vinden tussen de belazerpraktijken en de bescherming die elke echte vluchteling moet kunnen krijgen.' Een inhoudelijke beoordeling zal altijd nodig blijven om aan te tonen of een asielzoeker terecht om asiel vraagt, zo betoogden PvdA en D66.

D66-Kamerlid Dittrich vroeg Cohen hoe de rechterlijke macht het wetsvoorstel heeft beoordeeld. “Het regent gefundeerde negatieve adviezen' van onder meer de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties) en VluchtelingenWerk, aldus Dittrich.

Reden temeer om nog eens kritisch naar de houdbaarheid van de wet te kijken vond hij. Cohen zou vanmiddag antwoorden.

Dittrich sneed in zijn bijdrage tevens de gang van zaken aan bij de opvang van een groep kansloze asielzoekers, vorige week. Hij zei dat Cohen de Kamer had moeten meedelen dat hij het ministerie van Volksgezondheid had gevraagd financiele steun te verlenen voor de opvang van de groep door het Leger des Heils.