CAO-lonen stijgen dit jaar met 3,1 procent

De CAO-lonen stijgen dit jaar gemiddeld met 3,1 procent. Arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 1998 zijn afgesloten, nemen toe met 2,6 procent, die daarna met 3,6 procent. Vergeleken met een jaar geleden is het niveau van de laagste loonschalen gedaald. Dit blijkt uit de `Najaarsrapportage CAO-afspraken 1998' die minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De rapportage is gemaakt op basis van informatie uit 105 grotere CAO's waaronder ruim vier miljoen werknemers vallen. De daling van de laagste loonschalen in CAO's zet door. In 1997 ging het nog om 106,1 procent van het minimumloon, in 1998 was dit 105,3 procent.

Het CBS meldde vorige maand een gemiddelde loonstijging van 3,2 procent. Ook werkgeversvereniging VNO-NCW en het Centraal Plan Bureau maakten hun eigen berekeningen. De kleine percentageverschillen zijn het gevolg van andere berekeningsmethoden. (ANP)