BOEKEN

Er zijn reeksen boeken over taal in de handel. Een selectie van de meest interessante.

Taalgeschiedenis De rijk geillustreerde Korte geschiedenis van de Nederlandse taal van Joop van der Horst en Fred Marshall (Nijgh en Van Ditmar) wandelt door zo'n zevenhonderd jaar Nederlands, neemt ook kort het Fries, Zuid-Afrikaans en Surinaams Nederlands mee en vertelt over de mechanismen achter taalverandering.

Leenwoorden en verwensingen Voor leenwoorden is er het werk van Nicoline van der Sijs. Haar dikke Leenwoordenboek (Sdu) gaat over woorden die het Nederlands overnam uit andere talen, in Geleend en uitgeleend (Contact) komen ook Nederlandse leenwoorden in het buitenland aan bod. Ewoud Sanders beschreef uitvoerig honderden woorden die een naam als oorsprong hebben in het Eponiemenwoordenboek en het Geoniemenwoordenboek (Nijgh en Van Ditmar). Ook in zijn Krijg de vinkentering! 1001 Nederlandse en Vlaamse verwensingen (Contact) dat hij samen met Rob Tempelaars maakte, krijgen historische achtergronden de ruimte.

Taalspel Onder het motto `Mooi dit idioom' laat Battus in Opperlandse taal- en letterkunde (Querido) het Nederlands met vakantie gaan.Van e-legendes tot basalt-woorden. Hoe cryptogrammen werken legt dr. Verschuyl (ook bekend van zijn puzzelwoordenboeken) uit in Cryptogrammatica (Veen). Voor de fans van de televisiequiz zijn er boekjes met 10 voor taal-opgaven van Jan Meulendijks en Bart Schuil.

Kindertaal Ouders die willen begrijpen hoe hun kinderen zich het Nederlands eigen maken, kunnen proberen de eerstejaarscolleges in Het taallerend kind van Jacqueline Frijn en Ger de Haan te volgen (ICG Publications). Onder meer over de rol van het taalaanbod, over de fases die elk kind doorloopt, en over tweetaligheid.

Taalpraktijk U of jij? Jans jas of Jan's jas? Ga heen of gaat heen? Stijlfiguren en -fouten, (sollicitatie)brieven schrijven spellingsproblemen, alineagebruik, tekstverwerkerfouten, ABN woordenboeken, kindertaal.

Zo'n negentig onderwerpen worden op telkens een of twee pagina's behandeld in de Basishandleiding Nederlands van Liesbeth Koenen en Rik Smits (Bijleveld).