Bedrijven willen aan Maasvlakte meebetalen

ROTTERDAM, 26 NOV. De bedrijven Ballast Nedam, ING Bank en het Rotterdamse ECT (containeroverslag) hebben een plan voor publiek private samenwerking voor de aanleg van een tweede Maasvlakte ontwikkeld. Het plan voorziet in de aanleg van een 4000 hectare groot binnenmeer in zee ten westen van de huidige Maasvlakte. Daardoor wordt aanleg van een tweede Maasvlakte in fasen mogelijk.

Het plan van de bedrijvencombinatie dat vandaag is aangeboden aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) voorziet in de aanleg van een binnenmeer, omgeven door een ringdijk ten westen van de huidige Maasvlakte met een open verbinding met de zee. Met deze flexibele opzet wordt ingespeeld op ontwikkelingsmogelijkheden in de verre toekomst, aldus de drie ondernemingen in een gezamenlijke bekendmaking.

Als eerste stap is voorzien in een beperkte landaanwinning van 200 hectare, binnen een afgeschermd watergebied, vlak voor de westkust van de huidige Maasvlakte. Stap voor stap, in vijf a zes jaar, zou vervolgens het binnenmeer worden aangelegd. De oevers worden opgebouwd uit een stelsel van havendammen golfbrekers en zachte zeeweringen van duinen en strand. In verband met de getijdenstromingen zou de noorderpier bij Hoek van Holland vijf kilometer moeten worden verlengd.

De overheid zou volgens de drie ondernemingen 3,5 a 4 miljard moeten uitgeven voor de aanleg van de zeewering en nieuwe natuur, terwijl de ontsluiting van weg, spoor en binnenvaart ruim een miljard zou vergen. De particuliere sector zou vervolgens een `substantiele bijdrage' leveren door te investeren in de `invulling' van het gebied (opspuiten van terreinen, aanleg kades en bouw suprastructuur).

De aanleg van een containerterminal van 500 hectare en 3,85 kilometer kade zou een private investering van circa drie miljard gulden vergen. De aanleg hiervan zal gefaseerd geschieden, afhankelijk van de ontwikkeling van de containeroverslag, aldus de drie ondernemingen. De bedrijvencombinatie erkent dat de roep om medefinanciering door de private sector `steeds luider' klinkt.

Minister Netelenbos toonde zich vanmiddag verheugd over het initiatief van Ballast Nedam, ING Bank en ECT.

Zij hoopt dat meer bedrijven het voorbeeld zullen volgen. Het kabinet zal de voorstellen meenemen in de voorbereiding van een besluit, volgend jaar, over de oplossing van het ruimtetekort in de Rotterdamse haven. De minister benadrukte nogmaals de dubbele doelstelling bij publiek private samenwerking in de Rotterdamse haven. Naast het versterken van de mainport Rotterdam moet ook de leefomgeving worden verbeterd, zei Netelenbos.