Banktak ING belandt in rode cijfers; Concernresultaat hoger

ROTTERDAM, 26 NOV. De hectische ontwikkelingen op de financiele markten hebben bij zakenbank ING Barings voor dusdanige verliezen gezorgd, dat het bankbedrijf van ING in het derde kwartaal een negatief resultaat voor belastingen heeft geboekt van 330 miljoen gulden.

Niet bekend

Beleggers reageerden gematigd positief op de kwartaalcijfers. Direct na het bekend worden van de cijfers steeg de koers met 2,30 gulden tot 115 gulden. Begin oktober had ING de winstverwachting al teruggeschroefd. Als gevolg van de verschillende financiele brandhaarden gaat het concern niet meer uit van een winstgroei van 30 procent, maar van 15 procent. Deze winstverwachting blijft gehandhaafd.

In de bankenpoot is met name het resultaat uit financiele transacties (handel op de financiele markten voor eigen rekening) fors gedaald. Los van de dit jaar verrichte acquisities daalde dit resultaat van 1,56 miljard vorig jaar tot 42 miljoen gulden dit jaar. De totale bancaire activiteiten zagen hun resultaat met slechts 9,6 procent afnemen wanneer acquisities als het Belgische BBL en het Amerikaanse Furman Selz worden meegerekend.

De winst op de verzekeringsactiviteiten steeg met 74 procent tot 3,35 miljard gulden. Vooral de levensverzekeringen boekten een hoger resultaat. Zonder incidentele posten bedraagt de winstgroei van de verzekeringen 22 procent.

Het vermogensbeheer, naast bankieren en verzekeren de derde activiteit, zag het vermogen bijna met een derde stijgen tot 442 miljard gulden.

Incidentele posten, zoals de verkoop van het belang in Libertel en het afgestoten schadebedrijf in de Verenigde Staten zorgden in het concernresultaat voor een positief saldo van 1,34 miljard gulden. Zonder deze posten zou de operationele winst van het concern minder dan 3 procent zijn gestegen. De geacquireerde bedrijven, zoals BBL en de Amerikaanse levensverzekeraar Equitable of Iowa, droegen 941 miljoen bij aan het nettoresultaat.