Banana: `schuldig' maar zoek

HARARE, 26 NOV. Een rechter in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, bevond oud-president Canaan Banana vanmorgen schuldig aan `sodomie' (homoseksuele handelingen) en aanranding, maar de beklaagde bleek zoek. De voorzitter van het hof, Godfrey Chidyausiku, vaardigde meteen na zijn vonnis een arrestatiebevel uit voor de voortvluchtige Banana. Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie heeft hij de wijk genomen naar buurland Botswana.

Tegen Banana (62), een methodistische dominee, hoogleraar in de godgeleerdheid en gewezen diplomaat, liep sinds juni een strafzaak wegens homoseksuele aanranding, waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt in de jaren 1980-1987, toen hij de eerste president was van het onafhankelijke Zimbabwe. Hij had vandaag moeten verschijnen voor het hof van Harare, maar kwam niet opdagen.

Homoseks is strafbaar in Zimbabwe. De openbare aanklager beweerde tijdens het proces dat Banana misbruik had gemaakt van zijn - overigens louter ceremoniele - ambt door zijn lijfwacht en andere ondergeschikten te dwingen tot homoseksuele handelingen. De zaak kwam aan het rollen toen een politieman een collega doodschoot, die hem had uitgemaakt voor “Banana's vrouw'.

De onthullingen waren zeer compromitterend voor president Robert Mugabe, die van mening is dat homofilie een Westerse ontsporing is, vreemd aan de Afrikaanse cultuur. Mugabe maakte homo's ooit uit voor “een lagere soort dan varkens en honden'. (AP)