VWS betaalt voor asielzoekers die Justitie weigert

DEN HAAG, 25 NOV. De kosten van de opvang van een groep asielzoekers die door Justitie zijn geweigerd, blijken nu voor rekening te komen van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). “Het is typisch Nederlands om als je aan de voordeur niets krijgt het via een achterdeur te proberen', aldus de woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Het Leger des Heils besloot vorige week 123 asielzoekers op te vangen die na een botsing tussen Vluchtelingenwerk en staatssecretaris Cohen (Justitie) op straat kwamen te staan. Het gaat om zogenoemde Dublin-claimers, die geen recht hebben op asiel in Nederland omdat zij in een ander Europees land asiel hadden moeten aanvragen in plaats van door te reizen naar Nederland. Cohen heeft met de Kamer afgesproken deze asielzoekers geen opvang te bieden.

Gisteren werd bekend dat VWS garant staat voor de extra kosten die het Leger maakt voor de opvang van deze ruim honderd asielzoekers. Als het Leger niet meer in staat blijkt te zijn de kosten te kunnen dekken, springt VWS bij.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie was staatssecretaris Cohen op de hoogte van de garantie van VWS toen hij vorige week woensdag de kamer te woord stond in het debat over de zogenoemde Dublin-claimers. “Wij kunnen het Leger niet verbieden die mensen op te nemen en al helemaal niet dat ze daarvoor geld vragen van VWS.'

VVD-Kamerlid Kamp, die vragen over de kwestie heeft gesteld, meent dat het voor een bewindspersoon niet zuiver is “om bij een collega om geld te vragen'. Hij wil Cohen ter verantwoording roepen over het feit dat hij de Kamer vorige week hierover niet heeft ingelicht.

Bij de begrotingsbehandeling van VWS bleek vanmorgen dat ook PvdA en D66 opheldering willen. PvdA-woordvoerder Middel: “Wij willen uitsluitsel over de paradox dat aan de ene kant asielzoekers worden uitgewezen terwijl ze aan de andere kant worden gesubisidieerd.'

Volgens majoor J. Kanis van het Leger wordt het bedrag dat met de opvang is gemoeid niet bekend gemaakt.