Vervolging misdaden oorlog

DEN HAAG, 25 NOV. Een aantal Nederlandse organisaties voor vluchtelingen en mensenrechten gaat met het openbaar ministerie en de Tweede Kamer overleggen over de vervolging van oorlogsmisdadigers onder in Nederland verblijvende asielzoekers en vluchtelingen. De organisaties, waaronder Amnesty en Vluchtelingenwerk Nederland, willen “dat gaten in de wet worden gedicht', opdat Nederland serieus werk kan gaan maken van vervolging, zo heeft Jacques Willemse van Stichting Oecumenische Hulp (SOH) bevestigd.

De organisaties die vorige week bijeen zijn geweest, zien af van plannen om bij wijze van proef aangifte te doen tegen een vermeende oorlogsmisdadiger. “Er zijn te veel risico's dat dat mislukt', aldus Willemse. De organisaties storen zich er aan dat Nederland nog geen enkele vermeende oorlogsmisdadiger heeft vervolgd, terwijl er voldoende aanwijzingen zijn dat zich onder asielzoekers in Nederland oorlogsmisdadigers bevinden.