Troepen VS blijven in Azie

ROTTERDAM, 25 NOV. De Verenigde Staten zullen hun troepensterkte in Azie handhaven op ongeveer 100.000 man. De noodzaak van een blijvende, sterke Amerikaanse aanwezigheid wordt onderstreept door de financiele crisis en bezorgdheid over Noord-Korea. De Amerikaanse minister van Defensie, Cohen zei dat bij de presentatie van een nieuwe nota over het Amerikaanse veiligheidsbeleid ten aanzien van Azie. Naast de nauwe militaire samenwerking met Japan en Zuid-Korea, en een houding van “constructieve betrokkenheid met China' op gebieden van wederzijds belang, wijst de nota op het groeiend belang van een “actieve en constructieve rol' van Rusland in Azie.