Taxol werkt nauwelijks tegen kanker

DEN HAAG, 25 NOV. Het medicijn taxol levert nauwelijks winst op bij de behandeling van borstkanker. Het gebruik van het medicijn kost per patient ruim tienduizend gulden. Er worden ook veel minder vrouwen met borstkanker met taxol behandeld dan vorig jaar nog werd aangenomen.

In maart 1997 stelde minister Borst (Volksgezondheid) onder druk van onder meer patientenorganisaties en de Tweede Kamer vijftig miljoen gulden beschikbaar aan de ziekenhuizen voor de aanschaf van taxol.

De commissie Zorg van de Ziekenfondsraad, die is belast met het toezicht op de besteding van het geld, ziet geen reden om voor taxol extra geld te blijven uittrekken. Taxol, dat behalve bij borstkanker ook wordt gebruikt bij eierstokkanker, geneest niet. Het middel werkt hooguit levensverlengend.

Het medicijn wordt vervaardigd uit bestanddelen van de taxus.

Omdat het medicijn niet in het ziekenfondspakket is opgenomen, moeten de ziekenhuizen het uit het eigen budget betalen. Maar tot begin 1997 bleek maar een deel van de ziekenhuizen daartoe bereid. Minister Borst besloot daarop, onder een aantal strikte voorwaarden, in 1997 20 miljoen gulden en dit jaar 30 miljoen gulden extra voor de aanschaf van taxol beschikbaar te stellen. Dat was voldoende voor de behandeling, gedurende twintig maanden, van de verwachte 5.100 patienten (van wie bijna 4.200 met borstkanker). Uiteindelijk zullen eind 1998 bijna duizend vrouwen met eierstokkanker en maar zevenhonderd met borstkanker taxol hebben gekregen. De commissie Zorg constateert dat het door Borst geeiste onderzoek naar de effectiviteit van taxol in Nederland niet is uit te voeren. Om een goed zicht op de werking van het medicijn te krijgen zou een groep vergelijkbare patienten het middel moeten worden onthouden. Zo'n onderzoek wordt ethisch onaanvaardbaar gevonden, zo schrijft de commissie in haar advies aan de Ziekenfondsraad.