Meer bijstand oude allochtoon

ROTTERDAM, 25 NOV. Minister van Boxtel (minderhedenbeleid) overweegt het voor oudere allochtonen mogelijk te maken automatisch een aanvullende bijstandsuitkering te krijgen, bovenop hun onvolledige AOW-uitkering.

Oudere allochtonen krijgen gemiddeld zeventig procent van een volledige AOW en hebben recht op aanvullende bijstand, maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt niet iedereen daar gebruik van. De aanvullende bijstand wordt verstrekt door gemeenten en de voorwaarden zijn restrictiever dan voor een AOW-uitkering. Van Boxtel wil ook dat oudere minderheden vaker gebruik maken van bijzondere bijstand. Dit zijn eenmalige vergoedingen voor speciale uitgaven, zoals een nieuwe bril of een wasmachine.