Limburgse vlaai met uitdroging bedreigd

ROTTERDAM, 25 NOV. De Limburgse vlaai dreigt te verdwijnen. Volgens de Keuringsdienst van Waren hoort de vlaai, een bederfelijk product, in de koelkast thuis. De Limburgse vlaaienbakkers vinden van niet. “Een vlaai wordt in de koeling droog en oneetbaar. Er gaat niets boven verse vlaai' zegt de Thornse bakker H. Housmans, voorzitter van de Limburgse afdeling van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging.

Het meningsverschil tussen de Limburgse bakkers en de keuringsdienst is ontstaan door de invoering vorig jaar van een nieuwe hygienecode. Aan voedselbereiding werden extra eisen gesteld om het eindproduct zo veilig mogelijk te maken. Bederfelijk voedsel moet sindsdien onder de zeven graden Celsius worden bewaard.

De keuringsdienst heeft evenwel naar de argumenten van de vlaaienbakkers geluisterd. Zij kregen toestemming om de taarten enkele uren ongekoeld te bewaren om zo de kwaliteit te waarborgen. Voorwaarde voor de uitzondering was wel dat er bepaalde hygieneregels in acht worden genomen door de vlaaienbakkers. Zo niet, dan moeten alle vlaaien alsnog de koelkast in.

Bij recente controles van de keuringsdienst bleek evenwel dat maar weinig bakkers aan de voorschriften voldeden. Ze kwamen er met een waarschuwing vanaf, maar zegt Housmans, “het behoud van de vlaai staat op het spel.'

“De overheid denkt nu dat de bakkers die uitzonderingspositie niet verdienen ook al is het ongekoeld bewaren van vlaaien verantwoord', zegt ook M. Liefhebber van het Nederlandse Bakkerij Centrum. Hij vindt dat het in het belang van de branche is zich te houden aan hygieneregels. Volgende week komt er een voorlichtingsbijeenkomst voor vlaaienbakkers.